fbpx

Sprawdź czy Twoje wyniki tarczycowe są optymalne

  • porównaj swoje wyniki panelu tarczycowego z optymalnymi normami
  •  uzyskaj referencyje normy, niezależnie w jakim laboratorium wykonane zostało badanie
  • dowiedz się, jak się przygotować do kolejnego badania krwi, by dało ono miarodajne wyniki 
Henrik Dolle
.